Awwwards
strona główna zakochaj się w Warszawie

? klikaj na kółka by poruszać się między miejscami klikaj na kółka by poruszać się między uczestnikami

EN

CO

KTO

GDZIE

JAK

Biblioteki

Galerie

Jednostki pomocy
społecznej

Teatry

Placówki doskonalenia
nauczycieli

Mediateka

Fundacje,
Stowarzyszenia

Pracownie Artystyczne

Ogródki Jordanowskie

Domy Kultury

Ogniska Artystyczne,
Placówki Pracy Pozaszkolnej

Muzea

Kina

Szkoły,
Przedszkola

Biura Kultury,
Biuro Edukacji oraz
Biura współpracujące

Koordynatorzy
dzielnicowi

Edukator

Grupy nieformalne

Burmistrzowie Dzielnic
Wydziały właściwe dla
oświaty i kultury

Animator

Nauczyciel

Przedsiębiorca

Warszawski Program
Edukacji Kulturalnej

Pierwszy w Polsce program kultury i edukacji.
Integruje środowiska zajmujące się edukacją kulturalną,
łączy zasoby z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

komputer www.edukacjakulturalna.pl

Żeby zobaczyć pełną wersję strony,
włącz ją na komputerze.

Warszawski program edukacji kulturalnej to sieć
koordynatorów dzielnicowych powoływanych przez
burmistrzów, koordynatorów w szkołach i instytucjach
powoływanych przez dyrektorów oraz realizatorów
w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach.

CO

strona główna zakochaj się w Warszawie

Misją warszawskiego programu edukacji kulturalnej jest rozwijanie potrzeb świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz zwiększanie kompetencji kulturowych mieszkańców warszawy.

integrujemy środowiska zajmujące się edukacją kulturalną: instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe i nieformalne. Łączy zasoby, które mają teatry, muzea, galerie, instytucje muzyczne i filmowe, domy kultury, biblioteki, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

JAK

strona główna zakochaj się w Warszawie

LABORATORIUM EDUKACJI KULTURALNEJ, PUBLIKACJE, RAPORTY, GIEŁDA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW EDUKACJI KULTURALNEJ, WARSZAWSKA NAGRODA EDUKACJI KULTURALNEJ, KONFERENCJE KULTURALNA EDU-AKCJA WARSZAWY, PROJEKTY PARTNERSKIE, KONKURSY, DOTACJE, FUNDUSZ ANIMACJI KULTURY

komputer www.edukacjakulturalna.pl

BAZA WIEDZY O EDUKACJI KULTURALNEJ I JEJ REALIZATORACH, INFORMACJE O WYDAWNICTWACH, BADANIACH, DOBRYCH PRAKTYKACH