Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Ryszard Cieśla
baryton, wokalista
Baryton. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Romana Węgrzyna (1983). W tym samym roku został zaangażowany do Teatru Wielkiego w Warszawie, gdzie pozostaje na etacie solisty do dnia dzisiejszego. Członek zespołu Bornus Consort w latach 1983–1987. Laureat II nagrody oraz nagrody specjalnej za wykonanie pieśni niderlandzkiej podczas Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w ‘s-Hertogenbosh w Holandii w 1986 roku. Jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki odbył roczne studia w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu (1988/1989). Kształcenie głosu kontynuował od 1985 roku pod opieką znakomitego pedagoga i wybitnego artysty prof. Kazimierza Pustelaka, a współpraca ta zaowocowała asystenturą w klasie tego pedagoga podjętą w roku akademickim 1991/1992. Od roku 1997 prowadzi w warszawskiej uczelni muzycznej samodzielną klas, od 2003 roku z tytułem naukowym profesora nadzwyczajnego. W macierzystej uczelni wielokrotnie pełnił najwyższe funkcje: Prorektora ds. Dydaktyki (2009–2012) oraz Dziekana Wydziału Wokalnego (2005–2008, 2012–2016). Od roku 2005 pełni także zadania eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku wokalistyka. Jako szef artystyczny Filharmonii im. Romualda Traugutta – towarzystwa krzewienia polskiej pieśni patriotycznej, które jest organizatorem wielu festiwali, m.in.: pasyjnego Crucifixus est.…, bożonarodzeniowego Incarnatus est…, Festiwalu Pieśni Kompozytorów Polskich czy Festiwalu Poezji Polskiej – otrzymał w 1997 roku wyróżnienie Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej „Polcul Foundation” w Australii, zaś w roku 2010 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Pasją Ryszarda Cieśli jest reżyseria spektakli i widowisk muzycznych. Wśród ważniejszych jego realizacji znajdują się: Pieśń ujdzie cało…; Nie całkiem straszny dworek; Podnieś rękę, Boże Dziecię; Warszawskie dzieci; Patrz, Kościuszko, na nas z nieba; Witaj, majowa jutrzenko; Orfeusz i Eurydyka w krainie tęczy; Straszny dwór (Rosemont Theatre, Chicago, 2007), Così fan tutte (Gorzów, 2011). W dorobku artysty znajduje się wiele archiwalnych nagrań pieśni dokonanych dla Polskiego Radia oraz nagranie płytowe pieśni okresu odzyskania niepodległości dokonane z muzykami Filharmonii im. R. Traugutta dla firmy fonograficznej Studio Hard Record w 1998 roku.

życiorys BK UMFC 2013