Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja Feminoteka
Rodzaj instytucji: instytucja edukacyjna, wydawnictwo, organizator wydarzeń, fundacja
ul. Mokotowska 29 A Warszawa
info@feminoteka.pl
www.feminoteka.pl
Fundacja działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. Prowadzi szkolenia, warsztaty, organizujemy spotkania, promocje książek, dyskusje i wydaje książki. Kultywuje tradycje polskich emancypantek, przypomina o historii kobiet.

Jednym z priorytetowych działań jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Fundacja realizuje projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy zarówno w mieście, jak i na wsi, w szkole i w pracy.


Cele Fundacji
1) działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć w literaturze, kulturze, sztuce oraz życiu publicznym,
2)wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender, feminizmu,
3) promowanie autorek i autorów, publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej,
4) promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
5) przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet,
6) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
7) wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym i kulturalnym,
8) likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy na temat nowych technologii
9) upowszechnianie wiedzy na temat nowych technologii wśród kobiet.

Zobacz też


Facebook